ติดต่อเอเวอร์ลาสท์ได้ที่
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล @everlasttravel
เอเวอร์ลาสท์ ทราเวล Everlast Travel
กรองการค้นหา
ช่วงราคา
ทัวร์วันหยุดตามเทศกาล
สายการบิน
ระดับดาวที่พัก
ทัวร์กุ้ยหลิน (4)
เรียงตาม :

ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
โรงแรม
สายการบิน
รหัสทัวร์
EVL-MTWT230437
ไฮไลท์ เที่ยวจุใจ 2 มณฑล กวางซี x หูหนาน เก็บครบทุกไฮไลท์ เมืองกุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ศูนย์แพทย์แผนจีน - ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่งหยางซัว / เขางวงช้าง - ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - เมืองโบราณฟ่งหวง / ชมจัตุรัสหงส์-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น / เมืองจี๋โหส่ว – อุทยานไอ่จ้าย - หมู่บ้านชนพื้นเมืองต้งจู๋ / เมืองกุ้ยหลิน - ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์หยก - สวนหลิวซานเจีย - โชว์ Dream Like Lijiang
ราคาเพียง
16,900.-
จากปกติ
18,900.-
บาท/ท่าน
ไฮไลท์ เที่ยว 2 มณฑล กวางสี & หูหนาน กุ้ยหลิน ดินแดนแห่งสายน้ำและขุนเขา / สัมผัสเสน่ห์เมืองโบราณ เฟิ่งหวง-ฝูหรงเจิ้น / นาขั้นบันไดหลงจี้ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง / ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองฝูหรง - เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองจี้โส่ว / เขตอุทยานอ่ายจ้าย - สะพานอ่ายจ้าย - ระเบียงกระจก - เมืองกุ้ยหลิน - ถนนคนเดินตงซีเซียง / เมืองหยางซั่ว - เขาหลูยี่ - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - ถนนซีเจีย - OPTION : โชว์หลิวซานเจี่ย / เมืองกุ้ยหลิน - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เขางวงช้าง - เจดีย์เงิน เจด
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
โรงแรม
สายการบิน
รหัสทัวร์
EVL-SHCZNNG6
ไฮไลท์ นั่งกระเช้าชมความอลังการ "นาขั้นบันไดหลงจี๋" นั่งกระเช้าชมความงดงามของเขา "หลูยี่" ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม ชมการแสดงโชว์ "DREAM LIKE LIJIANG" หนานหนิง นั่งรถไฟความเร็วสูง กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) กุ้ยหลิน โชว์ Dream Like Lijiang เขาหลูยี่ (นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) หยางซั่ว ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำอวี้หลงเหอ อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง กุ้ยหลิน เขาเซียงกง ถ้ำขลุ่ยอ้อ เขางวงช้าง เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) อิสระช้อปปิ้งตลาดร้อยปี นั่
ไฮไลท์ เมืองกุ้ยหลิน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หยก- เมืองหยางซั่ว – ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง- กระเช้าขึ้นเขาหรูยี่ฟง – ถนนฝรั่ง - เมืองหยางซั่ว—เมืองโบราณต้าซวี – ศูนย์แพทย์แผนจีน-ถ้ำชลุ่ยอ้อ –โชว์ Drem Like Lijiang – หอเซียวเหยาโหลว – ช้อปปิ้งย่าน ตงซี เซี่ยง - เมืองกุ้ยหลิน –เขางวงช้าง – ร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – พิพิธภัณฑ์ดอกกุ้ยฮวา
ติดตามเพื่อรับโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ก่อนใคร!!
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel
ติดตามเราผ่าน Line Official
@everlasttravel